KennisAs Ede-Wageningen grafisch ontwerp, place branding

De KennisAs Ede-Wageningen is het kennisintensieve hart van de Food Valley Regio, één van de regio's die deelnemen aan het topsectorbeleid, zoals in 2011 ontwikkeld door de Nederlanders overheid. In deze regio zijn veel bedrijven, organisaties en kennisinstellingen die samenwerken aan duurzame innovatie voor de agri-food sector in het kader van gezonder voedsel en een gezonde leefomgeving. De door ons ontworpen place-branding heeft als doel hier op locatie zichtbaarheid aan te geven.

Project team

Klant: Province of Gelderland. Projectmanager: Peter Muller.
Projectleider: Hermelinde van Xanten. Projectpartners: Provincie Gelderland, Gemeente Ede, Gemeente Wageningen, Wageningen University & Research CentreProductie en ontwerper: Pier Taylor. Co-ontwerper en constructie: Gidus Hopman. Constructieberekening: Berkhout Tros Bouwadviseurs. Periode: 2015/2016.


Voor de locatie-branding is een picto-grafische visuele identiteit ontwikkeld. Langs de hoofdweg door de regio verfraaien symbolen modulaire baken objecten die op belangrijke kruisingen worden geplaatst. Ze markeren de hoofdweg als de Food Valley KennisAs. Er is speciaal aandacht aan besteed dat het grafisch ontwerp en de ruimtelijke vormgeving elkaar aanvullen. Inspiratie voor het pictografische systeem werd ontleend aan beeldschriften zoals Chinese ideogrammen, Mesopotamisch spijkerschrift en Egyptische Hiërogliefen. De pictogrammen zijn ontworpen rond zes thema's die de Food Innovation Strip karakteriseren; wetenschap, gezondheid, leven, economie, technologie en cultuur.Voor beletteringen is een speciaal alfabet vervaardigd dat past bij de pictogrammen.Meer informatie
Voor wie meer wil weten over het ontwerp traject, is er een artikel gepubliceerd in TMG Tijdschrift voor Mediageschiedenis.

Dit essay biedt een blik achter de schermen, van conceptontwikkeling tot prototype, op het ruimtelijke en typografische ontwerp van de KennisAs informatieobjecten. Hoewel Agri-food de voornaamste focus is van het ontwerp, bevat het essay ook informatie over typografie en hoe typografie in gerelateerde velden wordt toegepast, zoals illustratie, ruimtelijk ontwerp en ontwerp in de context van nieuwe media.

 lees het artikel op TMG online
Voor meer informatie over de KennisAs Ede-Wageningen bezoek www.kennisasedewageningen.nl