KennisAs Ede-Wageningen ruimtelijk ontwerp, place branding

Weergegeven zijn informatiezuilen voor de place branding van de Kennisas Ede-Wageningen. De informatieobjecten fungeren als bakens langs de weg die Ede met Wageningen verbindt. De voorwerpen markeren de route als KennisAs, de aorta van de Food Valley Regio. Ze kondigen de herontwikkeling van de weg aan en ze zijn bedoelt om allerhande informatie mee te verstrekken. Het ruimtelijk ontwerp is ontwikkeld in samenwerking met ontwerper Gidus Hopman.

Project team

Klant: Province of Gelderland. Projectmanager: Peter Muller.
Projectleider: Hermelinde van Xanten. Projectpartners: Provincie Gelderland, Gemeente Ede, Gemeente Wageningen, Wageningen University & Research Centre. Productie en ontwerper: Pier Taylor. Co-ontwerper en constructie: Gidus Hopman. Constructieberekening: Berkhout Tros Bouwadviseurs. Periode: 2015/2016.


Boven, een impressie van het ontwerp van de KennisAs door CULD landschapsontwerpers was het uitgangspunt voor het ontwerp. Een opeenvolging van LED verlichte bakens is zichtbaar. Wij wilden dit beeld intact laten maar de vierkante volumes van de bakens openen. Erop aan rijdend blijft dit beeld ongewijzigd, maar bij het voorbij rijden zal de open constructie van de zijkant en het organisch gevormde houten profiel automobilisten en fietsers plezierig verrassen.
Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk om constructies van verschillende grootten en met afwijkende contouren te maken. Het expressieve gebruik van hout, een conditie van de opdracht, en de modulaire composities ogen organisch en suggereren beweging. Zoals bomen gevormd door de wind. Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk om bakens te demonteren, om ze in delen naar nieuwe locaties te vervoeren en om ze in een nieuwe configuratie te monteren afhankelijk van behoeften en omstandigheden.


Naast de functie van branding zijn ook verschillende sociale
functies overwogen. Het modulaire concept werd uitgebreid 
om straatmeubilair te kunnen omvatten. We vertaalden de 
modulaire esthetiek in meubels zoals bankjes, geluidsbelemmeringen,
fietshutten, een verticale speeltuin, uitkijkpunt en taxi-haltes.
Het ruimtelijke ontwerp traject werd afgesloten door levering van gedetailleerde bouwtekeningen
voor twee mobiele informatie zuilen. Hieronder zijn de laatste tekeningen getoond.Aanvullend zijn er decoratieve pictogrammen ontworpen, om de breedte van activiteiten op de KennisAs te illustreren. Deze pictogrammen zijn in een volgende fase doorontwikkeld.