Dis-/Orientation 1 beeldredactie en boekontwerp


Ontwerpers, grafici, architecten en stadsplanners worden vandaag geconfronteerd met taken als bewegwijzering, route management, en met informatie- en oriëntatiesystemen. Met dit boek kunnen zij profiteren van een breed uiteengezet spectrum van fenomenen die verband houden met desoriëntatie - met desoriëntatie in wetenschappelijke disciplines en in onze omgeving. Enerzijds moet dit het mogelijk maken om te profiteren van door ervaring geslepen benaderingen van het onderwerp, om van verwarring naar visuele reflectie te bewegen. Anderzijds zal het wetenschappelijke disciplines in staat stellen onderzoek-categorieën te vormen om in dit veld vooruitgang te boeken.Project team:


Klant: ZHdK, Design2context. Redactie: Ruedi Baur, Vera Baur, Clemens Bellut, Ulrike Felsing, Andrea Gleiniger. Teksten bij de beelden: Ruedi Baur, Stefanie-Vera Kockot, Clemens Bellut, Andrea Gleiniger, Andres Bosshard, Frank den Oudsten, Zita Bereuter. Tekst selectie en redactie: Ruedi Baur, Stefanie-Vera Kockot, Clemens Bellut. Beeldredactie: Ruedi Baur, Ulrike Felsing, Pier Taylor, Monya Pletsch. Grafisch ontwerp: Ruedi Baur, Pier Taylor, Ulrike Felsing. Beeldbewerking: Jürgen Hankeln. Productie: Marion Plassmann. Druk- en bindwerk: Grafisches Centrum Cuno. Uitgever: Lars Müller Publishers, 2008. ISBN: 978-3-03778-133-3De fragmenten tonen opeenvolgende pagina's uit verschillende delen van het boek. Bij het omslaan van de pagina's roepen de spread-grote afbeeldingen en bijhorende citaten een palet aan indrukken van desoriëntatie op.

Het visuele essay werd gepubliceerd ter gelegenheid van een reeks masterclasses rond desoriëntatie dan wel oriëntatie. De volgorde van beelden is visueel-thematisch doordacht door zowel inhoudelijke verbanden als kleur-, textuur- en vormverbanden te leggen.

Losse insteek vellen, waarop tekstueel soorten desoriëntatie zijn benoemd, zijn tussen de pagina's van het boek gestoken, alvorens het verzegelen met een plastic wrapping. Een volledig tekstueel vervolgboek met artikelen en lezingen (met plaatjes op insteek vellen) is gepubliceerd na afloop van het programma.
Beeldlegenda in de uitvouw van het boekomslag.